تمدید شد تا تاریخ

1394/05/15

 

آثار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

info@kermanrazavi.ir

کرمان، خیابان شهید کامیاب (ابوحامد)، ابتدای خیابان شهید رضوانی‌نژاد، ساختمان مرکزی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه‌ی دائمی جشنواره‌ی شعر رضوی

شماره تماس: 312255200-034